Beter lezen en spellen
Voor wie is beter lezen en spellen bedoeld?

We richten ons in de begeleiding op leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. De ondersteuning stemmen we af op de specifieke behoeften van de leerling. Indien uw zoon of dochter tegen een of meerdere van onderstaande problemen aanloopt, kan onze begeleiding wellicht uitkomst bieden.

Hij of zij:

 • haalt letters door elkaar
 • draait letters of de volgorde van letters om, bijvoorbeeld de b en d of drop in plaats van dorp
 • leest langzamer dan klasgenoten
 • maakt veel fouten tijdens het lezen of leest radend
 • slaat in teksten de korte woorden over of vervangt ze door andere woorden
 • hakkelt bij het lezen van langere woorden
 • heeft moeite met begrijpend lezen
 • schrijft woorden zoals je ze hoort (fonetisch)
 • maakt veel fouten bij het schrijven van woorden en zinnen
 • heeft moeite met het onthouden van de spellingregels
 • maakt veel fouten in de werkwoordspelling
 • vermijdt hardop lezen (in de klas)