Begeleiding voor ouders

Opvoeden is voor alle ouders een uitdagende taak. Wanneer uw kind moeite heeft om zich aan regels en afspraken te houden, wordt u extra uitgedaagd om consequent te zijn. Over het algemeen handelt u intuïtief en dat werkt vaak goed. Soms verloopt het opvoeden echter minder vanzelfsprekend en blijven bepaalde problemen aanhouden, ongeacht wat u probeert. Begeleiding door een van onze professionals kan dan uitkomst bieden.

“Door de begeleiding heb ik geleerd dat mijn zoon zijn behoeften heel goed duidelijk kan maken. Dat is nieuw voor mij. Ik heb de begeleiding dan ook als positief ervaren en zie het als een verruiming.”
Moeder van Sam (9 jaar)