Begeleiding bij leerproblemen
Wat houdt de begeleiding bij leerproblemen in?

De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. Bij aanvang van het traject bepalen we het huidige niveau van uw kind. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op, waarin we beschrijven aan welke doelen we gaan werken en hoe we deze gaan realiseren. Uw kind krijgt hulp bij die onderdelen waarbij het extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens de begeleiding geven we eerst een instructie, daarna richten we ons op het oefenen en toepassen. In overleg met u geven we oefeningen mee voor thuis. Indien gewenst werken we samen met school om goed aan te kunnen sluiten bij de methodes en termen die op school worden gehanteerd. Zo haalt uw kind het meeste uit de begeleiding.

In de begeleiding nemen we eventuele sociaal-emotionele problemen mee. Sociaal-emotionele problemen kunnen oorzaak zijn van de leerproblemen, maar andersom kunnen leerproblemen ook sociaal-emotionele problemen veroorzaken. Samen met uw kind doen we er alles aan om het leren zo leuk en makkelijk mogelijk te maken, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

Wie begeleidt mijn zoon of dochter?

Begeleiding bij leerproblemen wordt bij Opdidakt verzorgd door een orthopedagoog of psycholoog. Dit heeft als voordeel dat we adequaat kunnen omgaan met leerlingen bij wie meerdere problemen tegelijk spelen. Heeft uw kind bijvoorbeeld problemen met lezen en spelling en tevens een diagnose ADHD, dan stemmen wij de begeleiding hierop af.

Vormen van begeleiding

Opdidakt biedt zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding werken we in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.