Begeleiding bij leerproblemen
Wanneer kiezen voor begeleiding bij leerproblemen?

We richten ons in de begeleiding bij leerproblemen op leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Indien u een of meerdere van onderstaande problemen bij uw zoon of dochter herkent, kan onze begeleiding uitkomst bieden.

Hij of zij:

  • heeft dyslexie
  • heeft problemen met lezen en/of spelling
  • vindt begrijpend lezen en/of tekstverklaring lastig
  • heeft dyscalculie
  • heeft problemen met rekenen
  • heeft problemen met informatieverwerking
  • heeft problemen met een specifiek vak, zoals Engels, Duits of wiskunde
  • heeft motivatie- of concentratieproblemen

“Eerst zag ik als een berg op tegen de Engelse les. Nu ik de taal beter beheers, durf ik zelfs een gesprekje te voeren.”
Sarah (15 jaar)