Autisme
Onderzoek naar autisme

Bij een vermoeden van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan het verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen. Soms is psychologisch onderzoek wenselijk. In andere situaties heeft het direct inzetten van professionele begeleiding de voorkeur. Bij een onderzoek naar autisme kijken we onder andere naar het inlevingsvermogen, de sociale en communicatieve vaardigheden en de aanwezigheid van stereotiep (opvallend en steeds terugkerend) gedrag. We brengen hierbij in kaart hoe uw kind functioneert in de thuis- en schoolsituatie. Dit doen we door u en de leerkracht vragenlijsten te laten invullen, door uw kind te observeren of door enkele tests af te nemen.

De uitslag van het onderzoek en de adviezen leggen we vast in een verslag en bespreken we met u en indien gewenst met school. Vaak is professionele begeleiding wenselijk. In veel gevallen kan deze begeleiding bij Opdidakt plaatsvinden. Soms verwijzen we door naar een andere instantie. Om een begeleiding te starten is onderzoek niet altijd noodzakelijk. Soms is het beeld dermate duidelijk dat direct een passende begeleidingsvorm geadviseerd kan worden. Voor het stellen van een diagnose dient wel een onderzoek plaats te vinden.

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Er dient dan sprake te zijn van een vermoeden van een stoornis. Een verwijzing van de huis- of jeugdarts, medisch specialist en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam is hiervoor vereist.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor onderzoek naar autisme? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.