Autisme
Begeleiding bij autisme

Afhankelijk van de problemen waar uw zoon of dochter tegenaan loopt, biedt Opdidakt diverse mogelijkheden voor begeleiding. U kunt hierbij denken aan individuele psychologische begeleiding, dramatherapie, speltherapie, sociale vaardigheidstraining of begeleiding bij leerproblemen. Tijdens de begeleiding leert uw kind omgaan met voor hem of haar lastige situaties. In bepaalde gevallen is het zinvol om de begeleiding te combineren met begeleiding voor uzelf, zodat u leert omgaan met de problemen die spelen bij uw kind.

Opdidakt biedt zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Bij de groepsbegeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Hierdoor is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van ieder individu, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.