Rekenbegeleiding vanuit onderwijsarrangement

Luuk is een jongen van 9 jaar die in groep 5 van het reguliere basisonderwijs zit. Vanwege spraak-/taalproblematiek heeft hij groep 1 tot en met 4 in het speciaal onderwijs (cluster 2) doorlopen. Vanaf mei 2015 zit hij weer op een reguliere basisschool. Om Luuk de juiste begeleiding te bieden is er een onderwijsarrangement samengesteld, dat door het samenwerkingsverband waaronder zijn school valt wordt bekostigd. Dit onderwijsarrangement is een maatwerktraject dat speciaal voor Luuk is samengesteld. Binnen dit arrangement krijgt hij hulp vanuit verschillende disciplines. Opdidakt is gevraagd ondersteuning te bieden op het gebied van rekenen.

Leerlijn

Bij het rekenen laat Luuk een zeer grote achterstand zien ten opzichte van zijn klasgenoten. Aangezien het voor Luuk niet haalbaar is om voor rekenen de leerlijn van zijn eigen groep te volgen, volgt hij de leerlijn van een groep lager. Hij krijgt instructie voor het rekenen in groep 4. In zijn eigen groep, onder begeleiding van de leerkracht, maakt hij de verwerkingsopdrachten. Ondanks de aangepaste leerlijn en de extra begeleiding die Luuk van de leerkracht krijgt, houden de problemen aan. Luuk pikt de instructie onvoldoende op en het lukt hem vaak niet om de verwerkingsopdrachten te maken. Hij heeft moeite met het automatiseren van eenvoudige bewerkingen en gaat minimaal vooruit.

De juiste begeleiding

Sinds januari 2016 geef ik Luuk twee keer per week gedurende 40 minuten individuele begeleiding op het gebied van rekenen. Tijdens deze begeleiding geef ik hem instructie uit de rekenmethode van school. Tevens ondersteun ik hem bij het maken van de verwerkingsopdrachten. We werken daarnaast aan de hiaten in zijn rekenvaardigheden. Door met Luuk te werken, krijg ik een beeld van zijn ontwikkeling op het gebied van rekenen. Waardoor worden zijn rekenproblemen veroorzaakt? Is er mogelijk sprake van dyscalculie? Speelt zijn taakwerkhouding een belemmerende rol? Op basis hiervan adviseer ik school over wat Luuk nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van rekenen.

Wekelijks is er een terugkoppeling naar de leerkracht. Het handelingsplan dat in januari voor de begeleiding van Luuk is opgesteld, evalueer ik tussentijds en aan het eind van de periode van begeleiding met de intern begeleider en leerkracht. Bij het laatste evaluatiegesprek sluiten ook de ouders van Luuk en betrokkenen vanuit de andere disciplines binnen het onderwijsarrangement aan.

Linda Kurvers-Raijmakers (Orthopedagoog)

Privé delen
Publiek delen