Psychologische begeleiding – DENKEN + DOEN = DURVEN

Mag ik iets vragen?

Bente is een meisje van 9 jaar. Ze werkt op school ontzettend hard, maar haar resultaten laten dit niet zien. Zowel voor haarzelf als voor haar ouders en leerkracht is dit verdrietig. Bente is een rustig en wat verlegen meisje. Het achterblijven van haar schoolresultaten lijkt van invloed te zijn op haar zelfvertrouwen.

Op zoek naar de oorzaak

Bente wordt door haar ouders aangemeld bij Opdidakt. Ouders en school tasten in het duister over de oorzaak van de tegenvallende schoolresultaten. Tijdens het intakegesprek blijkt al snel dat Bente last heeft van forse angstklachten. Er wordt afgesproken om te starten met cognitieve gedragstherapie. In dit geval maken we gebruik van het protocol Denken + Doen = Durven (auteur: Susan M. Bögels , uitgever: Bohn Stafleu van Loghum – 2008).

We starten de behandeling met uitleg over angst. Wat is angst eigenlijk? Hoe ontstaat het en hoe komt het dat iemand bang blijft? Kan angst wellicht ook helpend zijn (als je bijvoorbeeld bang bent om je vingers te branden, ben je voorzichtig bij een kachel die brandt)?

Samen op zoek

Daarna maken Bente en ik samen een overzicht van dingen waar zij bang voor is. Ze vermijdt deze dingen nu en houdt daarmee haar angstige gedachten en gevoelens in stand. Een concrete situatie wordt samen met Bente helemaal uitgepluisd. Ze is bang om iets te vragen aan de leerkracht in de klas. Hoe ziet zo’n situatie eruit, wat voel en doe je op zo’n moment? De belangrijkste vraag, de vraag naar wat Bente denkt in zo’n situatie, beantwoorden we als laatste.

Samen onderzoeken we of haar gedachte klopt. Haar gedachte “mijn klasgenoten denken dat ik dom ben en lachen me uit als ik iets vraag” blijkt niet te kloppen. Een helpende, meer passende gedachte, wordt geformuleerd: “Net als de andere kinderen in de klas, kan ik ook een vraag aan de juf stellen”. Stapsgewijs oefent Bente deze gedachte toe te passen. Daarnaast leert Bente ook ontspanningsoefeningen.

In goed overleg met de ouders en leerkracht én met Bente zelf wordt het gewenste gedrag, namelijk een vraag stellen aan de juf als je niet weet wat je moet doen, geoefend en positief bekrachtigd. Hierdoor laat Bente een enorme groei zien en bij de laatste toetsen zijn haar resultaten een stuk verbeterd. Wat een mooie beloning voor het harde werken van Bente!

Marieke van der Ploeg-Heesemans (Orthopedagoog-Generalist)

Privé delen
Publiek delen