Angst en stemming
Begeleiding bij angst en stemming

Indien u zich zorgen maakt over de angst- en stemmingsproblemen van uw kind, kunt u zich bij Opdidakt aanmelden voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek en een vragenlijst die u en eventueel de leerkracht invult, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere de doelen en het type begeleiding beschreven. Binnen Opdidakt zijn er diverse werkvormen mogelijk. U kunt hierbij denken aan individuele psychologische begeleiding, dramatherapie, speltherapie of cognitieve gedragstherapie.

We bieden zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Hierdoor is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van ieder individu, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Psycho-educatie, oftewel het vergroten van kennis en inzicht over de problematiek bij zowel ouders als kind, vormt een belangrijk onderdeel van onze begeleiding. Als ouder wordt u nauw betrokken bij de begeleiding. U krijgt handvatten aangereikt om met de klachten van uw kind om te gaan.

Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats. Er wordt dan besloten of de behandeling moet worden verlengd of kan worden afgesloten. Als tijdens de intake blijkt dat de klachten niet passend zijn binnen Opdidakt, verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Er dient dan sprake te zijn van een vermoeden van een stoornis. Een verwijzing van de huis- of jeugdarts, medisch specialist en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam is hiervoor vereist.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor begeleiding bij angst- en stemmingsproblemen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.