Angst en stemming

Elk kind en elke volwassene heeft te maken met gevoelens van angst en verdriet. Dit zijn hele normale gevoelens, vaak als reactie op een nare gebeurtenis. Doorgaans gaan die gevoelens vanzelf weer over. Soms kan het echter voorkomen dat deze emoties zo vaak of sterk aanwezig zijn, dat het een blijvend probleem wordt. Het kan dan verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen.

Wat zijn angstproblemen?

Angst is in de eerste plaats een hele gezonde en nuttige emotie. Angst beschermt je en zorgt dat je geen ondoordachte dingen doet. Angstig gedrag bij kinderen kan meestal gezien worden als een normale reactie op een onbekende of spannende situatie. Angst wordt pas een probleem, wanneer de angst buitensporig wordt. Dat is het geval wanneer er geen realistische reden is om bang te zijn of wanneer het kind door angst geremd wordt in de ontwikkeling, daardoor niet lekker in zijn vel zit en veel hinder ondervindt. In dat geval is het vaak verstandig om in te grijpen. Wanneer geen behandeling plaatsvindt, kunnen relatief lichte angstklachten na verloop van tijd soms uitmonden in een angststoornis. Angstproblemen gaan relatief vaak gepaard met stemmingsproblemen, zoals depressieve klachten.

Wat zijn stemmingsproblemen?

Meestal worden met stemmingsproblemen bij kinderen depressieve klachten bedoeld. Een kind met stemmingsproblemen is vaak somber en vindt weinig dingen leuk. Toch zien depressieve klachten er bij kinderen vaak heel anders uit dan bij volwassenen. Doordat depressieve kinderen meestal wel spelen en plezier kunnen maken, valt het hun omgeving vaak minder op. Er zijn echter doorgaans allerlei signalen die kunnen duiden op stemmingsproblemen.