Schoolservice
Werken met Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! is een uniek interventieprogramma, waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het bestaat uit online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Onder begeleiding van een tutor (ouder, oudere leerling of klassenassistent) gaat de leerling aan de slag.

Bouw! is naast bestaande methoden te gebruiken. De online oefeningen passen zich aan het niveau van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die het programma volgen, een significant betere leesontwikkeling doormaken dan de controlegroep.

De sleutel tot het succes van Bouw! is de langdurige en herhaalde oefening van actieve leesopdrachten, in combinatie met de individuele feedback en ondersteuning van een tutor. De ervaring leert, dat kinderen die in groep 2 met Bouw! starten meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor ook meer motivatie om te leren lezen. Wanneer een leerling ondanks het werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien, kan verwijzing naar de vergoede dyslexiezorg vanaf het midden van groep 4 plaatsvinden.

Implementatie

Bouw! is het meest succesvol als het goed geïmplementeerd wordt. Onze gecertificeerde begeleiders verzorgen de implementatie van Bouw! binnen uw school. Deze implementatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • uitleg Bouw!
  • screening risicoleerlingen
  • opleiden van tutoren
  • borging van de kwaliteit