Schoolservice
Werken met Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! is een uniek online programma, waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het is een wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma, dat onafhankelijk naast andere leesmethodes kan worden gebruikt. De sleutel tot het succes van Bouw! is de langdurige en herhaalde oefening van actieve leesopdrachten, in combinatie met de individuele feedback en ondersteuning van een tutor. De tutor kan een ouder, oudere leerling of vrijwilliger zijn.

Bouw! is het meest succesvol als het goed geïmplementeerd wordt. Onze gecertificeerde begeleiders ondersteunen op een heldere, praktische en deskundige manier, zodat het programma Bouw! langdurig en effectief binnen de zorgstructuur van uw school wordt opgenomen.

Wat levert een implementatietraject Bouw! uw school op?

 

  • Iedereen binnen het team beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om goed met Bouw! te kunnen werken.
  • Er zijn eenduidige screeningscriteria opgesteld voor de risicoleerlingen binnen uw school.
  • De tutoren zijn goed opgeleid.
  • De Bouw! coördinatoren zijn in staat om tutoren op te leiden en te begeleiden.
  • Het team is in staat de resultaten van de leerlingen te analyseren en op basis daarvan een vervolgaanpak te formuleren.
  • Er zijn borgingsafspraken gemaakt, zodat Bouw! op de lange termijn gewaarborgd blijft binnen uw school.

Meer informatie over het programma Bouw! vindt u op de website www.lexima.nl.