Samengaan met E-vizier

Opdidakt is samengegaan met E-vizier. Door het bundelen van de krachten kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening van beide organisaties verbeteren en zijn we beter in staat om verdere innovaties door te voeren. Daarnaast versterkt het onze rol als strategische gesprekspartner van de gemeenten.

U kunt bij Opdidakt en E-vizier terecht voor onderzoek naar en behandeling van leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie. Dankzij de samenwerking is het aanbod van de dienstverlening van E-vizier uitgebreid. Evenals bij Opdidakt, kunt u hier terecht voor onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), autisme, stemming en angst en voor begeleiding op dit gebied. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze zorg vergoed vanuit de Generalistische Basis GGZ.