Privacy statement

Wij behandelen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Als u een formulier op de website invult, zoals bij het aanmelden voor een intakegesprek, training of bijeenkomst of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.